BALKAN RUMELİ TÜRKLERİ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU
  Sabri MUTLU GENEL BAŞKAN
  Mükremin DUYGUN BAŞKAN VEKİLİ
  Sami ÖMER GENEL SEKRETER
  Mehmet SERBEST GENEL SEKRETER YARDIMCISI
  Kenan ARAL GENEL SEKRETER YARDIMCISI
  Hüseyin KOCAMAN TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU BŞK YRD
  Naci KIRAL KÜLTÜREL İŞLERDEN SORUMLU BŞK YRD
  Akın ÜNER BASIN VE YAYINDAN SORUMLU BŞK YRD
  Erol ULU SOSYAL MEDYADAN SORUMLU BŞK YRD
  İsmail KOCA SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU BŞK YRD
  Özgür KARA HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU BŞK YRD
  Zürfetdin HACIOĞLU YURT DIŞI FAALİYETLERDEN SORUMLU BŞK YRD
  Selçuk KURTSATAR  PROJELERDEN SORUMLU GNL BŞK YRD
  Besim BONCUK KONFEDERASYON MUHASİP
  Seyfettin ÇALIŞKAN KONFEDERASYON VEZNEDARI
  Nedim DÖNMEZ  KONFEDERASYON MUHASİP YARDIMCISI
  İbrahim YILDIZ KONFEDERASYON BAŞKAN  YARDIMCISI
  Erhan PEKKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  İbrahim TARANCI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Abdurrahman DEMİRDAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Hüseyin VATANSEVER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Cevat SEDES YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  Olcay YANIK   YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  BALKAN RUMELİ TÜRKLERİ KONFEDERASYONU DENETLEME KURULU
  Kadir KODAK DENETLEME KURUL BAŞKANI
  Fatma Kübra BUCAK DENETLEME KURULU ÜYESİ
  Muzaffer ANAR DENETLEME KURULU ÜYESİ
  Bener MURATOĞLU DENETLEME KURULU ÜYESİ
  Mustafa KARLIOVA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  BALKAN RUMELİ TÜRKLERİ KONFEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 
  Gökhan SÖZÜÇETİN DİSİPLİN KURUL BAŞKANI
  Gülten YARBASAN DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
  İsmail KIRBAŞ DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
  Hüseyin MERCAN DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
  Kemalettin ALTINSOY DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

 

http://brgk.org.tr/system/ http://brgk.org.tr/themes/ http://brgk.org.tr/builder/ http://brgk.org.tr/page/ http://brgk.org.tr/options/