01GENEL KURULUMUZ VAR

GENEL KURULUMUZ GÜNDEMİ

Değerli BRTK ( Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu ) Yöneticilerimiz….
2020 yılında pandemi den dolayı gerçekleştiremediğimiz genel kurulumuzu İç İşleri Bakanlığının son genelgesi doğrultusunda, yönetim kurulumuzun 10/10/2020 tarihinde aldığı karar gereği, 20 Mart 2021 cumartesi saat 14:00, çoğunluk sağlanamazsa 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat14:00 de Bursa Ördekli Kültür Merkezinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir…
1- Açılış ve Yoklama
2-Divan heyetinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal marşı..
3-Açılış konuşması
4-Faaliyet raporunun ve mali raporun okunması ve ibrası
5-Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası
6-Konfederasyona katılacak Federasyonlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi..
7- Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu

NOT:
İç İşleri Bakanlığımızın son genelgesi gereği genel kurulumuza misafir kabul edemeyeceğimizi, genel kurulumuza sadece üst kurul delegelerimiz katılabileceklerdir..